BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN LED

STT LOẠI QUI CÁCH ĐƠN GIÁ/ CON( CUỘN)
1 LED RÙILed CON  370 Đồng
2 LED MODULLed CON  1.500 Đồng
3 LED DÂYLed CUỘN  350.000 Đồng
4 LED MODUL 4 BÓNGLed CON  2.800 Đồng